Vicerreitoría de Relacións Internacionais e Extensión Universitaria
   Inicio > Información

Matrícula por correo

Instruccións para realizar a matrícula por correo
  • Cubrir a ficha de inscrición
  • Ingresar as taxas de matrícula en calquera das sucursais de NovaGalicia Banco citando o código do obradoiro/curso
e formalizala antes do remate do prazo correspondente remitindo a documentación a:

Cursos de Vigo:

Secretaría de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo - Edificio Miralles - Campus Lagoas Marcosende, 36310, Vigo

por correo electrónico a algún destes enderezos:
avicext1@uvigo.es, avicext2@uvigo.es

ou por fax ao número: 986814032

Cursos de Ourense:

Área de Servizos á Comunidade – Unidade Administrativa – Campus de Ourense – 32004 Ourense

por correo electrónico a algún destes enderezos:
siope-ou@uvigo.es, voluntariado-ou@uvigo.es

ou por fax ao número: 988387165

Ficha de inscrición

A ficha de inscrición pódese descargar en formato PDF ou Word:

Para entregar en Vigo: Para entregar en Ourense:
Xustificantes a achegar Xustificante do pagamento (NovaGalicia Banco)
Copia do NIF (prescindible se é membro da comunidade universitaria)
Copia da credencial de bolseiro (de ser o caso)
Copia da condición de membro da comunidade universitaria (prescindible se é alumno universitario actualizado)
Devolución de taxas Para a devolución das taxas no caso de cancelación do curso débese achegar:
Nome da entidade bancaria:
Número de conta: (entidade:    Oficina:    DC:  Nº:          ).
Lugares de información e matrícula Vigo: Rexistro auxiliar, E.U.E.T.I. r/ Torrecedeira, 86 36201 Vigo. Tel.: 986 813610..
Vigo: Secretaría Extensión Universitaria, Edificio Miralles, 36310 Vigo. Tel.: 986 813626.
Pontevedra: Rexistro, E. U.E.T. Forestal , Campus A Xunqueira Pontevedra. Tel.: 986 801955.
Ourense: Rexistro, Edificio Administrativo, Campus As Lagoas Ourense. Tel.: 988 387103.