Untitled Document
  Cursos  >  Curso Complementario  >  Info. Curso   
 Untitled Document
INCLUSIÓN EDUCATIVA DA DISCAPACIDADE AUDITIVA: PRÁCTICA DA LINGUA DE SIGNOS (III Edición) (3ª ED)
Tipo de curso: Curso Complementario
Código: CX041601
Modalidade: Presencial
Créditos de libre elección: 2
Data da preinscrición: Dende: 01-08-2016
Ata: 06-10-2016
Data da matrícula: Dende: 01-08-2016
Ata: 06-10-2016
Data de realización: Dende: 10-10-2016
Ata: 25-10-2016
Mínimo nº de prazas: 44 
Máximo nº de prazas: 45 
Créditos: 0.5 teóricos + 2.5 prácticos 
Páxina web: https://bubela.uvigo.es/cur...
   


Volver

Untitled Document