Untitled Document
  Cursos  >  Curso Complementario  >  Info. Curso   
 Untitled Document
PILATES EN MAT PARA FISIOTERAPEUTAS (1ª ED)
Tipo de curso: Curso Complementario
Código: C2051701
Modalidade: Presencial
Créditos de libre elección: 4
Data da preinscrición: Dende: 10-06-2016
Ata: 02-02-2017
Data da matrícula: Dende: 01-07-2016
Ata: 03-02-2017
Data de realización: Dende: 04-02-2017
Ata: 19-03-2017
Mínimo nº de prazas: 10 
Máximo nº de prazas: 14 
Créditos: 1 teóricos + 5 prácticos 
Matrícula en liña: https://bubela.uvigo.es/cur...
   


Volver

Untitled Document