Untitled Document
  Cursos  >  Curso Complementario  >  Info. Curso   
 Untitled Document
II EDICIÓN: FUNDAMENTOS DE CÁLCULO TÉCNICO Y CIENTÍFICO CON MATLAB (2ª ED)
Tipo de curso: Curso Complementario
Código: CT071601
Modalidade: Presencial
Créditos de libre elección: 1
Data da preinscrición: Dende: 14-09-2016
Ata: 14-10-2016
Data da matrícula: Dende: 19-09-2016
Ata: 14-10-2016
Data de realización: Dende: 14-10-2016
Ata: 11-11-2016
Mínimo nº de prazas: 22 
Máximo nº de prazas: 38 
Créditos: 1.2 teóricos + 1.3 prácticos 
Páxina web: https://bubela.uvigo.es/cur...
   


Volver

Untitled Document