Untitled Document
  Cursos  >  Especialista  >  Info. Curso   
 Untitled Document
III ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN DE LOXÍSTICA E PRODUCIÓN (3ª ED)
Tipo de curso: Especialista
Código: E3121601
Modalidade: Presencial
Créditos de libre elección: 14,5
Data da preinscrición: Dende: 14-06-2016
Ata: 22-08-2016
Data da matrícula: Dende: 24-08-2016
Ata: 13-09-2016
Data de realización: Dende: 23-09-2016
Ata: 31-07-2017
Mínimo nº de prazas: 38 
Máximo nº de prazas: 50 
Créditos: 22 teóricos + 7 prácticos 
Matrícula en liña: https://bubela.uvigo.es/cur...
   


Volver

Untitled Document