Untitled Document
  Cursos  >  Especialista  >  Info. Curso   
 Untitled Document
IV ESPECIALISTA EN DESEÑO DE MODA (4ª ED)
Tipo de curso: Especialista
Código: E2011601
Modalidade: Presencial
Créditos de libre elección: 56
Data da preinscrición: Dende: 15-09-2016
Ata: 21-09-2016
Data da matrícula: Dende: 22-09-2016
Ata: 26-09-2016
Data de realización: Dende: 03-10-2016
Ata: 15-06-2018
Mínimo nº de prazas:
Máximo nº de prazas: 15 
Créditos: 22 teóricos + 90 prácticos 
Páxina web: https://bubela.uvigo.es/cur...
   


Volver

Untitled Document