Untitled Document
  Cursos  >  Especialista  >  Info. Curso   
 Untitled Document
III ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN (3ª ED)
Tipo de curso: Especialista
Código: EX031601
Modalidade: Presencial
Créditos de libre elección: 11
Data da preinscrición: Dende: 20-07-2016
Ata: 20-09-2016
Data da matrícula: Dende: 22-09-2016
Ata: 29-09-2016
Data de realización: Dende: 13-10-2016
Ata: 19-05-2017
Mínimo nº de prazas: 20 
Máximo nº de prazas: 25 
Créditos: 10.5 teóricos + 12 prácticos 
Páxina web: https://bubela.uvigo.es/cur...
   


Volver

Untitled Document