Untitled Document
  Cursos  >  Todos os cursos  >  Info. Curso   
 Untitled Document
XII CURSO DE FORMACIÓN EN CATIA V5: MÓDULOS CAD-DMU-CAE-CAM (12ª ED)
Tipo de curso: Curso de Formación
Código: F3121605
Modalidade: Presencial
Créditos de libre elección: 6
Data da preinscrición: Dende: 02-05-2016
Ata: 07-09-2016
Data da matrícula: Dende: 01-07-2016
Ata: 14-09-2016
Data de realización: Dende: 14-09-2016
Ata: 21-10-2016
Mínimo nº de prazas: 21 
Máximo nº de prazas: 22 
Créditos: 9 prácticos 
Páxina web: https://bubela.uvigo.es/cur...
   


Volver

Untitled Document