Untitled Document
  Cursos  >  Todos os cursos  >  Info. Curso   
 Untitled Document
VII CURSO DE FORMACIÓN EN DESEÑO E CÁLCULO DE INSTALACIÓNS TÉCNICAS DA EDIFICACIÓN E CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS (CONTORNA CYPE) - VII Edición (7ª ED)
Tipo de curso: Curso de Formación
Código: F3121701
Modalidade: Presencial
Créditos de libre elección: 4
Data da preinscrición: Dende: 02-03-2016
Ata: 09-07-2017
Data da matrícula: Dende: 03-03-2016
Ata: 09-07-2017
Data de realización: Dende: 10-07-2017
Ata: 27-07-2017
Mínimo nº de prazas: 25 
Máximo nº de prazas: 40 
Créditos: 3.8 teóricos + 2.2 prácticos 
Páxina web: https://bubela.uvigo.es/cur...
   


Volver

Untitled Document