Untitled Document
  Cursos  >  Todos os cursos  >  Info. Curso   
 Untitled Document
VI CURSO DE FORMACIÓN EN ESTATÍSTICA CON "R" PARA INVESTIGADORES (6ª ED)
Tipo de curso: Curso de Formación
Código: F3061602
Modalidade: Virtual
Créditos de libre elección: 2
Data da preinscrición: Dende: 01-09-2016
Ata: 25-09-2016
Data da matrícula: Dende: 01-09-2016
Ata: 27-09-2016
Data de realización: Dende: 01-10-2016
Ata: 31-10-2016
Mínimo nº de prazas: 10 
Máximo nº de prazas: 50 
Créditos: 2.1 teóricos + 1.4 prácticos 
Páxina web: https://bubela.uvigo.es/cur...
   


Volver

Untitled Document