Untitled Document
  Cursos  >  Todos os cursos  >  Info. Curso   
 Untitled Document
EMPRESA FAMILIAR: GOBERNO E SUCESIÓN (II Edición) (2ª ED)
Tipo de curso: Curso Complementario
Código: C1041602
Modalidade: Presencial
Créditos de libre elección: 2
Data da preinscrición: Dende: 13-10-2016
Ata: 16-10-2016
Data da matrícula: Dende: 17-10-2016
Ata: 20-10-2016
Data de realización: Dende: 24-10-2016
Ata: 14-11-2016
Mínimo nº de prazas: 10 
Máximo nº de prazas: 30 
Créditos: 2 teóricos + 1 prácticos 
Páxina web: https://bubela.uvigo.es/curso/
   


Volver

Untitled Document