Untitled Document
  Cursos  >  Todos os cursos  >  Info. Curso   
 Untitled Document
INICIACIÓN AO AUTOCAD (XV Edición) (15ª ED)
Tipo de curso: Curso Complementario
Código: C3121611
Modalidade: Presencial
Créditos de libre elección: 2
Data da preinscrición: Dende: 22-05-2016
Ata: 21-08-2016
Data da matrícula: Dende: 22-05-2016
Ata: 05-09-2016
Data de realización: Dende: 05-09-2016
Ata: 09-09-2016
Mínimo nº de prazas: 10 
Máximo nº de prazas: 20 
Créditos: 0.3 teóricos + 2.7 prácticos 
Páxina web: https://bubela.uvigo.es/cur...
   


Volver

Untitled Document