Untitled Document
  Cursos  >  Todos os cursos  >  Info. Curso   
 Untitled Document
XIV CURSO DE FORMACIÓN EN INTRODUCIÓN Á BOLSA (14ª ED)
Tipo de curso: Curso de Formación
Código: F3061604
Modalidade: Presencial
Créditos de libre elección: 2
Data da preinscrición: Dende: 01-09-2016
Ata: 28-10-2016
Data da matrícula: Dende: 01-09-2016
Ata: 28-10-2016
Data de realización: Dende: 27-10-2016
Ata: 08-11-2016
Mínimo nº de prazas: 10 
Máximo nº de prazas: 100 
Créditos: 3.05 teóricos + 0.15 prácticos 
Matrícula en liña: https://bubela.uvigo.es/cur...
   


Volver

Untitled Document